Week4


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- สร้างสรรค์
- จินตนาการกิจกรรม: แปรงร่างเม็ดมะค้าแต้
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่านิทานจากปลาดาว 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง/ใช้ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
-คุณครูฌ๙ย
- ครูแนะนำวิธีการแปรงร่างเม็ดมะค้าแต้โดยนักเรียนแต่ละคนโดยเชิญคนที่น่ารักออกมาแปรงร่างเม็ดมะค้าแต้ที่ตรงกลาง
 - ครูแจกอุปกรณ์คือก้อนหินติดกาวบนกระดาษ และดินสออย่างละ1 ชิ้นไปทั้งสองฝัง นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานลงในกระดาษ แล้วนำเสนอร่วมกัน
ขั้นสรุป
:
 - Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เม็ดมะค้าแต้
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- จินตนาการ
- เชื่อมโยงความเข้าใจสู่รายวิชาภาษาไทยเรื่องพยัญชนะภาษาไทย

กิจกรรม: ต่อเติมภาพตัวพยัญชนะภาษาไทย
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงคำว่าอะไร” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน
- ครูเชิญนักเรียนที่น่ารักมาเลือกพยัญชนะภาษาไทยที่ตัวเองรู้จัก พร้อมออกเสียงให้เพื่อนออกตาม
- ครูแจกอุปกรณ์ อักษร ก
-ฮ คนละ 1 ใบ และสีเมจิกคนละ 1 แท่ง
- ครูก็ให้นักเรียนต่อเติมภาพตัวอักษร ตามจินตนาการ
-ครูใช้คำถาม นักเรียนได้แปรงร่างพี่ตัวอักษรเป็นภาพอะไรบ้าง/เพราะอะไร/รู้สึกอย่างไร
-มอนิเตอร์บริการเก็บของให้เพื่อน
ขั้นสรุป
:
 - Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ


พุธ
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง

ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี
ศิลปะ  ดนตรี
- ผ่อนคลาย
- เชื่องโยงเรื่องราว
-จินตนาการ
กิจกรรม: ต่อเติมภาพจากเศษดินสอ
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากชีวิตประจำวัน 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และนับเลข 1-10  ครั้ง โดยการสลับมือในการนับเลข
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร /ใช้ทำอะไรได้บ้าง/เหมือนหรือแตกต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูอธิบายการต่อเติมภาพ ให้นักเรียนต่อเป็นภาพอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตัวเอง
- ครูให้คนที่น่ารักออกมาเอากระดาษที่ติดเศษดินสอ คนละ
1 ใบ สีเมจิกคนละ 1 แท่ง ให้กับนักเรียน จะรับไหว้คุณครูอย่างนอบน้อม
- ครูเริ่มให้เด็กต่อเติมภาพจากเศษดินสอ ตามจินตนาการ
- ครูให้นักเรียนนำเสนอภาพว่าต่อเติมเป็นภาพอะไรบ้าง / เพราะว่าอะไร/มีความรู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ
- เพลงสปา
- กระดาษ
A4 ที่มีเศษดินสอ
-สีเมจิก

ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
กิจกรรม: เล่าประสบการณ์ ( ประทับใจสถานที่เที่ยวต่างๆ)
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากชีวิตประจำวัน 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และพี่ถาดตัวแอลและพี่ขนมจีบ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูจะให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของแต่ละคนให้เพื่อนฟัง แต่คุณครูจะเล่าประสบการณ์ของคุณครูให้นักเรียนฟังก่อน เรื่อง ( ครอบครัวลิง)
-นักเรียนก็จะเล่าประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนฟังจนครบทุกคน
-คุณครูก็จะใช้คำถามว่า รู้สึกอย่างไรบ้าง/เพราะอะไร ถึงเลือกเรื่องนี้เล่าให้เพื่อนๆฟัง
 - ครูและนักเรียนขอบคุณเรื่องราวพร้อมกันด้วยการปรบมือ
ขั้นสรุป
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครู แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- หมวก

วันจันทร์


วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น