Week7


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- มีสติ
- จดจ่อ
- สร้างสรรค์
-จินตนาการ
กิจกรรม: ลวดมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า พี่เรณูกับก่อหญ้า1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถามว่าเห็นอะไรบ้าง/คล้ายกับอะไรบ้าง/นำไปใช้อะไรบ้าง
 - ครูให้คนที่น่ารักมารับอุปกรณ์ ลวดกำมะหยี่คนละ 1 เส้น
 - ครูให้นักเรียนช่วยกันแปลงร่างลวดกำมะหยี่เป็นพยัญชนะตัวไหนก็ได้ และครูก็ให้นักเรียนแปลงร่างเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อเล่นของตัวเอง
 - คุณครูใช้คำถามนักเรียนแต่ละคนว่าอักษรตัวแรกของนักเรียนคือพยัญชนะตัวอะไร/แล้วคล้ายกับอะไร/นำไปใช้อะไรได้บ้าง
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน      
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ลวดกำมะหยี่สีต่างเช่น สีเขียว สีแดง สีชมพู่  สีเหลือง เป็นต้น

พุธ
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym : แตะสลับร่างกายโดยนับต่อจากคุณครู 1-10 ครั้ง กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan นอนเป็นพี่ปลาดาว
 ขั้นสรุป
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน      
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
-กำกับสติ
- จินตนาการ
-คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม: เล่านิทาน
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกายโดยนับต่อจากคุณครู 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทาน/เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนิทาน ปลา
7 ตัว
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทาน/เรื่องราวที่ครูเล่า เช่น ในนิทานที่ครูเล่ามีใครบ้าง? เกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ขั้นจบ :
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า พี่เรณูกับก่อหญ้า1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง      
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
- แผ่นรองปั้น
- เรื่องเล่า/นิทาน

วันอังคาร


วันพุธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น