week6


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- กำกับสติ
- จดจ่อ


กิจกรรม: ใบเตยสารพัดประโยชน์
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า สุนัขจิ้งจองกับงูใหญ่ 10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำใบเตยมาให้นักเรียนสังเกต  
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร? มีกลิ่นอย่างไร?เคยเห็นที่ไหน? นักเรียนคิดว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง?
- ครูแจก.อุปกรณ์โดยแจกโดยให้คนที่น่ารักออกมาหยิบอุปกรณ์กับคุณครู ใบเตยให้นักเรียนคนละ 1 ใบ แก้วกระดาษคนละ 1 ใบ และกรรไกรคนละ 1 อัน
- ครูให้นักเรียนตัดใบเตยใส่ลงในแก้วกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆ
- พี่มอเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบเตย
- กรรไกร
- แก้วกระดาษอังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- เชื่อมโยงความเข้าใจรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์การคาดคะเน รูปทรงต่างๆและเรื่อง สี


กิจกรรม: สีแสนสนุก
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
และกระดาษและซาลาเปา1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษและนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่า ให้นักเรียนคิดไว้ว่าถ้าคุณครูบอกว่าสีอะไรบ้างให้นักเรียนมองสิ่งต่างๆในห้องว่าจะตรงกับสีที่คุณครูบอกหรือไม่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าสิ่งของในห้องของพี่ อนุบาล 2 มีอะไรบ้าง คุณครูก็จะเลือกคนที่น่ารักบอกว่าสิ่งของมีอะไรบ้างที่มีสีแดง
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่ามีรูปทรงคล้ายกับอะไร/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษสีต่างๆ
- สิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องพุธ
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่าแตะร่างกาย 20 ครั้ง โดนนักเรียนจะนับต่อคุณครู
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนเลขที่
1-10 ออกมานำท่าโยคะคนละ 1 ท่า เริ่มตั้งแต่ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นจบ
:
 - Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี
ศิลปะ  ดนตรี
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง

กิจกรรม: การ์ดวันพ่อ
ขั้นเตรียม:
- Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก 1-10  ครั้ง
และกระดาษและซาลาเปา1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่าเห็นอะไรบ้าง/มีสีอะไรบ้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คล้ายกับอะไร/ทำอะไรได้บ้าง
- คุณครูแจกอุปกรณ์โดยให้คนที่น่ารักออกมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน กระดาษA 4 สีเหลือง สีเขียว สีส้ม สีชมพู่ ให้นักเรียนเลือกสีที่ตนเองชอบคนละ 1 แผ่น กรรไกรคนละ 1 อัน สีเมจิกคนละ 1 อัน กระดาษรูปหัวใจ
- คุณครูให้นักเรียนตัดรูปหัวใจแล้วติดลงในกระดาษสีแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งการ์ดให้สวยงามตามจินตนาการเพื่อที่จะไปมอบให้คุณพ่อเนื่องในวันพ่อ
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนวาดรูปอะไรเพื่อที่จะมอบให้คุณพ่อ/เพราะอะไร/รู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ
A 4 สีต่างๆ
- สีเมจิก
- กรรไกร
- กระดาษรูปหัวใจศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง
กิจกรรม: ต่อเติมภาพจากการเล่า
ขั้นเตรียม
:
- Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูเล่าการทำความดีเพื่อพ่อประมาณ 5 นาที
- Brain Gym โดยใช้ท่า เรณูกับก่อหญ้า 1-10  ครั้ง
และขนมจีบกับซาลาเปา 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษA4คนละ  1 แผ่นที่มีรูปร่างเรขาคณิตอยู่ 1 รูป และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และเหมือนกับอะไรได้บ้าง”
- ครูเล่าเรื่องการทำความดีเพื่อพ่อ/พาคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง/ในวันพ่อจะมอบสิ่งของอะไรให้คุณพ่อ ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนต่อเติมภาพว่าจะทำความดีเพื่อพ่ออย่างไรบ้าง/หรือจะพาคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง/จะมอบสิ่งของอะไรให้พ่อเนื่องในวันพ่อ ตามจินตนาการของตนเอง และให้นักเรียนแต่งตอนจบของนิทานเรื่องนี้ใหม่
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสี
- กระดาษ
A4
- รูปเรขาคณิต วันจันทร์


วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น